Evaluare psihologică

Evaluarea psihologică presupune:

  • realizarea anamnezei;
  • interviul clinic;
  • aplicarea unor probe și teste psihologice;
  • observația clinică;
  • în cazul copiilor include și momente de joc liber. 

Evaluarea psihologică se realizează pe parcursul a 2-5 ședințe, în funcție de tipul de evaluare necesar.

 

Tarife:

O ședință de evaluare costă 130 lei și durează 60 minute. 

Prețul include:

  • timpul propriu-zis de evaluare – ședințele de 60 minute;
  • costul consumabilelor folosite în procesul de testare (foi de răspuns, formulare de scorare, puncte online de scorare);
  • timpul din afara ședințelor dedicat scorării și interpretării probelor și testelor psihologice aplicate.

 

Tipuri de evaluare și instrumentele cu care este dotat cabinetul

 

Evaluarea neuropsihologică a dezvoltării copiilor 0-12 ani

Se recomandă atunci când părinții, cadrele didactice, medicul psihiatru sau medicul pediatru suspectează o întârziere în dezvoltarea copilului. O evaluare complexă poate confirma sau infirma acest lucru. Se obține un raport psihologic detaliat pe arii de dezvoltare, raport ce va cuprinde și recomandări pentru recuperare dacă este cazul.

Pentru evaluarea dezvoltării neuropsihologice a copiilor se pot utiliza următoarele baterii de teste:

1.    Bateria de evaluare neuropsihologică pentru copii 3-12 ani NEPSY 

NEPSY conține 27 de teste “child-friendly”, prietenoase cu copilul, sub formă de jocuri și permite evaluarea funcțiilor neuropsihologice din următoarele domenii:

–   atenție și funcții executive;

–   memorie și învățare;

–   limbaj;

–   funcționare senzorio-motorie;

–   procesare vizuo-spațială.

2.  DDST II   Denver Developmental Screening Test

Cu DENVER II sunt evaluați copiii între 0-6 ani în urmatoarele arii:

– Personal-Social: interacțiunea cu alte persoane si capacitatea de a avea grija de propriile nevoi;

– Motor Fin-Adaptativ: coordonare ochi-mână, manipularea obiectelor mici și rezolvarea de probleme;

– Limbaj: auzul, înțelegerea și utilizarea limbajului;

– Motor Grosier: statul jos, mersul, săritul și în general mișcările care implică mușchii mari ai corpului.

3. Testul cuburilor Kohs (4-19 ani)

Este o metodă de screening a abilităților cognitive ale copiilor și adolescenților. Testul Kohs este ideal pentru interacțiunea cu copiii. Sarcina este percepută drept joc, ceea ce face mai posibilă evaluarea fără inducerea unui climat de examinare.

 

Evaluarea personalității, comportamentului și sănătății mentale a copilului

1.   Proba proiectivă Desenul persoanei;

2.   Proba Proiectivă TAC Testul apercepției pentru copii (3-10) ani vizează investigarea personalității prin intermediul semnificațiilor psihodinamice provenind din interpretarea unor stimuli perceptivi standardizați;

3. ASEBA  Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric(6-18 ani)cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea a funcţionării adaptative şi a problemelor copiilor şi adolescenţilor. Sunt evaluate următoarele categorii de probleme: anxietate, depresie, însingurare, acuze somatice, probleme de relaţionare socială, probleme de gândire, probleme de atenţie, hiperactivitate, impulsivitate, comportament de încălcare a regulilor, comportament agresiv;

4.   LSI Inventarul stilurilor de învățare (8-18 ani) investighează preferințele, temperamentul și stilurile de învățare ale elevilor;

5. MASC Multidimensional Anxiety Scale for children (8-19 ani), screening multidimensional al nivelului anxietății copiilor și adolescenților pe criterii simptomatologice conform DSM;

6. Conners 3 Scalele de evaluare Conners (6-18 ani), ediția a III-a, evaluare amănunțită centrată pe ADHD și problemele și tulburările relaționale care apar în rândul copiilor și tinerilor.

 

Evaluarea personalității și sănătății mentale a adolescentului

1.  FPI-G Inventarul de personalitate Freiburg (peste 13 ani) evaluează dimensiuni ale personalității adulte

2. LSI Inventarul stilurilor de învățare (8-18 ani) investighează preferințele, temperamentul și stilurile de învățare ale elevilor;

3.  SL-TDI Singer Loomis Type Development Inventory (peste 14 ani)

SL-TDI măsoară stilurile cognitive, tipologice ale persoanelor, urmărind îndeaproape tipologia Jungiană. Este un inventar construit pentru evaluarea factorilor de personalitate, care poate ajuta un individ să se înțeleagă pe sine și să își utilizeze deprinderile, talentele și abilitățile pentru a gestiona mai bine interacțiunile dintre sine și mediu.

4. MACI Million Adolescent Clinical Inventory (13-19 ani) care evalueaza multiaxial trăsăturile de personalitate și sindroamele clinice ale adolescentului conform DSM;

5.  TAT Testul apercepției tematice pentru adolescenți  și adulți (peste 14 ani)

Este o tehnică proiectivă ce urmărește să evalueze modelele de gândire, atitudinile față de sine și față de ceilalți, capacitatea observațională și răspunsurile emoționale ale subiectului la un material slab structurat;

6. MASC Multidimensional Anxiety Scale for children (8-19 ani), screening multidimensional al nivelului anxietății copiilor și adolescenților pe criterii simptomatologice conform DSM.

7. Conners 3 Scalele de evaluare Conners (6-18 ani), ediția a III-a, evaluare amănunțită centrată pe ADHD și problemele și tulburările relaționale care apar în rândul copiilor și tinerilor.

 

Evaluarea personalității și sănătății mentale a adultului

1.  FPI-G Inventarul de personalitate Freiburg (peste 13 ani) evaluează dimensiuni ale personalității adulte

2.  EFE Evaluarea funcțiilor Eului (peste 18 ani)

Oferă un profil de spectru larg al personalității. Rezultatul global consta în încadrarea subiectului într-unul din cele patru registre de functionare: normal, nevrotic, borderline sau psihotic, cu posibilitatea analizei detaliate a aspectelor cu trasaturi psihopatologice.

3.  SL-TDI Singer Loomis Type Development Inventory (peste 14 ani)

SL-TDI măsoară stilurile cognitive, tipologice ale persoanelor, urmărind îndeaproape tipologia jungiană. Este un inventar construit pentru evaluarea factorilor de personalitate, care poate ajuta un individ să se înțeleagă pe sine și să își utilizeze deprinderile, talentele și abilitățile pentru a gestiona mai bine interacțiunile dintre sine și mediu.

4. Scalele de depresie, anxietate și stres DASS (peste 17 ani)

5.  TAT Testul apercepției tematice pentru adolescenți  și adulți (peste 14 ani)

Este o tehnică proiectivă ce urmărește să evalueze modelele de gândire, atitudinile față de sine și față de ceilalți, capacitatea observațională și răspunsurile emoționale ale subiectului la un material slab structurat

6. MMSE-2 Mini-Mental State Examination (18 – 90 ani), ediția a II-a, cel mai utilizat examen clinic standardizat de evaluare a deteriorării cognitive

 

Alexandra Lavinia Rogozea

- Atestat de liberă practică Psihopedagogie specială, eliberat de Colegiul psihologilor din
România;

- Atestat de liberă practică Consiliere psihologică analitică, eliberat de Colegiul Psihologilor
din România;

- peste 300 de ore de analiză personală;

- Program formativ în Sandplay clinic, susținut de Dr. Maria Chiaia și Lauren Cunningham (IAAP, ISST) și organizat de ARPA;

- Facultatea Spiru Haret Bucureşti, Master „Psihoterapie analitică”;

- Facultatea de Psihologie, Universitatea Hyperion;

- Ateliere formative de „Consiliere analitică”, organizate de Asociația Română de Psihologie Analitică;

- Formare „Consiliere pentru copil şi familie”, organizat de Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie, recunoscut de Ministerul Sănătăţii Publice;

- Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Secția Psihopedagogie Specială, Universitatea București;

Contact

ROGOZEA ALEXANDRA LAVINIA - Cabinet individual de psihologie

Adresă: Bd-ul Liviu Rebreanu, nr. 15, sector 3, București – lângă magazinul Mega Image

Puteți ajunge cu:

* metroul (stația Titan)
* autobuzele 311, 101, 102, 330, 335, 253 (stația Liviu Rebreanu)
* troleibuzul 92 (stația Liviu Rebreanu)


Telefon: 0723 125 181
E-mail:contact@cabinetulpsihologului.ro
Orar: de luni până vineri orele 9:00 – 20:00 Programările se fac telefonic.