Despre mine

Mă numesc Alexandra Lavinia Rogozea. Sunt psiholog și lucrez din septembrie 2006 cu copii, adolescenți și adulți.  

 

Servicii oferite  

–            Psihoterapie analitică și consiliere psihologică individuală pentru copii, adolescenți și adulți;

–            Logopedie pentru copii, adolescenți și adulți;

–            Evaluare psihologică copii, adolescenți și adulți.

 

Publicații

–      Rogozea Alexandra Lavinia – “Să pronunțăm corect cu palatograme”, Editura Cartea în Culori, București 2018;

–     Rogozea Alexandra Lavinia – “Sunetul și litera X“, Editura Cartea în Culori, București 2018; 

–     Rogozea Alexandra Lavinia – “Culegere de exerciții logopedice ilustrate: pronumele, verbul, întrebările“, Editura Cartea în culori, Bucuresti 2016;

–     Rogozea Alexandra Lavinia – “Culegere de exerciții pentru recuperarea afaziei”, vol I și II, ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Cartea în Culori, București 2017.

 

Articole de specialitate  

Psihoterapie și consiliere psihologică

–        Coșmarurile la copil și la vârsta adultă

–        Basme, povești și povestiri pentru copiii mari și mici

–        Sandplay – terapia prin jocul cu nisip

Logopedie

–         Copilul nu vorbește? Întârzierea în dezvoltarea limbajului

–         Recuperarea pacienților cu afazie – informații și recomandări pentru familie și prieteni

–         Corectarea pronunției sunetelor

–         Bâlbâiala, recomandări pentru părinți  

–         Tulburarea pronunției sunetului H

–         Diferențierea sunetelor R – L în pronunție, scris și citit

 

Formarea mea ca psiholog 

Atestate de liberă practică emise de Colegiul Psihologilor din România:

–          Atestat de psiholog cu drept de liberă practică în Psihoterapie analitică și în Consiliere psihologică – analitică, practicant autonom;

–         Atestat de psiholog cu drept de liberă practică în Psihopedagogie specială, specialist autonom;

–          Atestat de psiholog cu drept de liberă practică în Psihologie clinică, practicant în supervizare. 

 

Studii și  cursuri de specializare:

–         Master Psihoterapie analitică, Universitatea Spiru Haret Bucureşti, 2008;

–         Facultatea de Psihologie, Universitatea Hyperion, 2011;

–         Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Secția Psihopedagogie Specială, Universitatea București, 2006;

–          Formare Consiliere pentru copil şi familie, organizat de Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie, recunoscut de Ministerul Sănătăţii Publice, 2007;

–          Ateliere formative de Consiliere analitică, organizate de Asociația Română de Psihologie Analitică, 2008;

–          peste 450 de ore de analiză personală.

 

Cursuri și seminarii de formare continuă și perfecționare:

–          Relația analitică. Transfer și contratransfer, seminar de formare continuă în psihoterapie analitică susținut de prof. dr. Verena Kast, formator I.A.A.P. (International Association for Analytical Psychology), 2010;

–         Eliade, Jung și șamanismul, seminar de formare continuă în psihoterapie analitică susținut  dr. Bradley TePaske, formator I.A.A.P., 2010;

–          Dezvoltarea eului în perioada copilăriei, seminar de formare continuă în psihoterapie analitică susținut de Dvora Kutchinski și Yehuda Abramovitch, analiști formatori în Asociația Internațională de Psihologie Analitică (I.A.A.P.), 2012;

–          Sandplay clinic, seminar de formare continuă în psihoterapie analitică susținut de Dr. Maria Chiaia și Lauren Cunningham formatoare I.A.A.P. (International Association for Analytical Psychology) și I.S.S.T. (International Society for Sandplay Therapy) și organizat de A.R.P.A. (Asociația Română de Psihologie Analitică), 2012;

–          Rolul tatălui, seminar de formare continuă în psihoterapie analitică, susținut de Luigi Zoja, formator I.A.A.P., iunie 2014;

–          Transfer și Contratransfer, seminar de formare continuă în psihoterapie analitică susținut de Jan Wiener, formatoare I.A.A.P., noiembrie 2014;

–          Participare la workshopuri de dezvoltare personală prin metoda jungiană Authentic Mouvement (Mișcare Autentică), organizate de Antonella Adorisio, formator I.A.A.P., 2013-2016;

–         Formare în Pneuma System Therapy, organizată de Inkarri Multicultural Association și A.R.P.T., modulul I Cunoașterea interioară, modulul II Arta de a trăi, modulul III Paradigma autocunoașterii, modulul IV Universul transpersonal, modulul V Cartografierea conștiinței, modulele I și II de Analiza viselor, 2015-2017

 –         Reflecții asupra implicațiilor sincronicității clinice și culturale, seminar de formare continuă în psihoterapie analitică susținut de Angela Connolly, analist jungian, formator I.A.A.P., martie 2016;

–           Relația primară – Evaluarea traumei și intervenție terapeutică, curs de formare continuă, organizat de A.R.P.A, iulie 2016;

 –          Aspecte specifice complexului și arhetipului patern în analiza jungiană, seminar de formare continuă în psihoterapie analitică susținut de Avi Baumann, analist jungian, formator I.A.A.P., noiembrie 2016;

–       Perspective analitice și psihanalitice asupra viselor, formare continuă susținută de Prof. Dr. Yehuda Abramovitch și Prof. Dr. Matei Georgescu, martie 2017;

 –      Condiția de dependență în conduitele adictive. Abordare terapeutică, curs de formare continuă organizat de A.R.P.A, iulie 2017;

–      Transfer și contratransfer din punctul de vedere al psihoterapiei analitice și al terapiei sandplay, susținut de Carlo Ruffino, analist jungian formator, sandplay terapeut, decembrie 2017;

–         Masochismul –  o perspectivă jungiană, seminar de formare continuă în psihoterapie analitică susținut de Angela Connolly, analist jungian, formator I.A.A.P., februarie 2018;

–       Introducere în sandplay, seminar de formare susținut de Dr. Ulrike Hinsch, formator si supervizor ISST, din Germania, mai 2018; 

–     Evaluarea clinică a copilului și adolescentului cu ajutorul tehnicilor proiective, curs de formare continuă în psihologie clinică susținut de Elena Otilia Vladislav, iunie 2018;

–       Introducere în sandplay jungian și kalffian,  seminar de formare susținut de Hannah Valeria Grishko, membră formatoare ISST, iunie 2018;

–     Valențele imaginii în lucrul cu adolescenții. Relația terapeut-pacient în lucrul cu adolescenții prin sandplay, program formativ în sandplay, susținut de ARPA, iunie 2018;

–   Terapia sandplay și psihologia analitică. Concepte fundamentale din teoria jungiană aplicată în sandplay, seminar de formare susținut de Dr. Carlo Ruffino, analist formator IAAP și ISST, octombrie 2018;

–     Conferința internațională Neuropsihologia și tulburările de limbaj, organizată de Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, noiembrie 2018;

–     Evaluarea în psihoterapie și analiză: teorie și practică, program formativ clinic susținut de Jan Wiener, formator în Society of Analytical Psychology, Marea Britanie, 1 Decembrie 2018;

–     Utilizarea mijloacelor expresiv-creative (desen, modelaj, joc cu marionete, colaj) în evaluarea clinică și psihoterapia copilului, adolescentului și familiei, formator Conferențiar Univ. Dr. Elena Otilia Vladislav, 7-9 decembrie 2018.

 

Membră  

–          Colegiul Psihologilor din România;

–          Asociația Română de Psihologie Analitică;

–          Asociația Română de Psihologie Transpersonală.  

 

Alexandra Lavinia Rogozea

- Atestat de liberă practică Psihopedagogie specială, eliberat de Colegiul psihologilor din
România;

- Atestat de liberă practică Consiliere psihologică analitică, eliberat de Colegiul Psihologilor
din România;

- peste 300 de ore de analiză personală;

- Program formativ în Sandplay clinic, susținut de Dr. Maria Chiaia și Lauren Cunningham (IAAP, ISST) și organizat de ARPA;

- Facultatea Spiru Haret Bucureşti, Master „Psihoterapie analitică”;

- Facultatea de Psihologie, Universitatea Hyperion;

- Ateliere formative de „Consiliere analitică”, organizate de Asociația Română de Psihologie Analitică;

- Formare „Consiliere pentru copil şi familie”, organizat de Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie, recunoscut de Ministerul Sănătăţii Publice;

- Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Secția Psihopedagogie Specială, Universitatea București;

Contact

ROGOZEA ALEXANDRA LAVINIA - Cabinet individual de psihologie

Adresă: Bd-ul Liviu Rebreanu, nr. 15, sector 3, București – lângă magazinul Mega Image

Puteți ajunge cu:

* metroul (stația Titan)
* autobuzele 311, 101, 102, 330, 335, 253 (stația Liviu Rebreanu)
* troleibuzul 92 (stația Liviu Rebreanu)


Telefon: 0723 125 181
E-mail:contact@cabinetulpsihologului.ro
Orar: de luni până vineri orele 9:00 – 20:00 Programările se fac telefonic.